شنبه 20 خرداد 1402   07:44:57
 
چهارشنبه 10 خرداد 1396 واحدهای اداره کل پشتیبانی ستاد وزارت نفت

1- معاونت تامین و بهبود منابع انسانی :

                -امور کارکنان

                -آموزش

               -تامین و برنامه ریزی نیروی انسانی

               -روابط کار ، مددکاری اجتماعی و امور ایثارگران

                -پژوهش های منابع انسانی

                -بهره وری و تحول اداری 
---------------------------------------------------------
 2- معاونت پشتیبانی

               -هماهنگی امور حمل و نقل


                -خدمات پشتیبانی و هماهنگی ستادها

                               -خدمات رفاهی

                              -خدمات  عمومی و تخصصی

                              -تدارکات

      
------------------------------------------------------------
3-  امور مالی