شنبه 20 خرداد 1402   07:15:42
 
چهارشنبه 10 خرداد 1396 معرفی اداره کل پشتیبانی ستاد وزارت نفت

اداره کل پشتیبانی ستاد وزارت به منظور تسهیل در انجام فرایندهای مربوط به تأمین، حفظ و توسعه منابع انسانی و تأمین نیازهای رفاهی، مالی و خدماتی واحدها  در راستای برقراری نظام کارآمد اداری، مالی و پشتیبانی ستاد وزارت نفت ایجاد گردیده و بر اساس آخرین تغییرات در ساختار سازمانی، متشکل از معاونت تأمین و بهبود منابع انسانی، معاونت پشتیبانی و امور مالی تلاش می نماید تا از مصالح و منافع سرمایه انسانی ستاد وزارت نفت صیانت نموده و با بهبود کیفیت ارائه خدمات به کارکنان و تعامل بهینه با سازمانهای ذیربط و تسهیم عادلانه امکانات و تسهیلات میان کارکنان، موجبات افزایش رضایت آنان را فراهم نماید.

- چشم انداز

- مأموریت

- اهداف کلان

- طرح ها و برنامه های جاری

- ساختار سازمانی