دوشنبه 7 آذر 1401   07:29:27
 
چهارشنبه 10 خرداد 1396 ارتباط با ما اداره کل پشتیبانی ستاد وزارت نفت آدرس سازمان: خیابان حافظ، بالاتر از طالقانی، ساختمان مرکزی قدیم
تلفن: 61624181
فکس: 88935901
ایمیل:
poshtibanisetad@nioc.ir