شنبه 20 خرداد 1402   07:53:38
 
شنبه 6 خرداد 1396 سامانه های داخلی مورد نیاز کاربران

سامانه های داخلی مورد نیاز کاربران

- سامانه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات

- سامانه حضور و غیاب کاربران

- رزرواسیون مجموعه های ورزشی و آموزشی  شرکت ملی نفت ایران

- سامانه آرمان جهت ثبت نام دوره های آموزشی

- آموزش نحوه ثبت نام در سامانه آرمان

- پرسشنامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان ستاد وزارت نفت