شنبه 20 خرداد 1402   06:45:57
 
تبیین ظرفیت های: دستورالعمل های جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت فایل پی دی اف دستورالعمل های جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت ضمیمه گردیده است. بسمه تعالی
قابل توجه همکاران محترم

فایل پی دی اف دستورالعمل های جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت را از طریق لینک زیر می توانید دانلود کنید.